Hulp nodig bij?

Je wordt geconfronteerd met :

 
  • Je partner en een relatie die beëindigd wordt met een relatiebreuk

Een relatiebreuk kan in elke relatie voorkomen, ongeacht of je al dan niet gehuwd bent. Daarmee gaat vaak een complexe afwikkeling met de nodige afspraken gepaard. Wij staan jou daarin graag bij met onze expertise omtrent het opstellen van een overeenkomst echtscheiding onderlinge toestemming, het opstarten van de echtscheidingsprocedure of het maken van de nodige afspraken omtrent een onroerend goed in onverdeeldheid.

  • Problemen omtrent de kinderen

Voor gemeenschappelijke kinderen moeten er bij een relatiebreuk de nodige afspraken gemaakt worden omtrent hun verblijf, de financiële regeling enzovoort. Ook daarna kunnen zich er nog problemen stellen bij het uitoefenen van het ouderlijk gezag bv. een schoolkeuze, de afrekening van buitengewone kosten of een herziening van de verblijfsregeling.

Kinderen spelen een zeer belangrijke rol in het leven van hun ouders. Daar zijn wij ons ten volle bewust van. Daarom willen wij de impact van een ouderlijk conflict op te kinderen vermijden en streven wij naar een duurzame persoonlijke oplossing.

Is je dochter- of zoonlief bijvoorbeeld niet meer geïnteresseerd in school met spijbelen als gevolg? Dienen zij om welke reden en in welke hoedanigheid dan ook verhoord te worden door de politie en wens je de nodige bijstand? Wij staan je graag met raad en daad bij.

  • Problemen met je ouders en hun vermogen

De relatie tussen grootouders en hun kleinkinderen kent meestal een bijzondere band doch is het bezoek gelet op een bepaalde gezinssituatie of de relatie met de ouders niet steeds even evident.

Sommige ouderen zijn niet meer in staat om hun eigen goederen te beheren of vrezen voor deze dag. Daar bestaan verschillende oplossingen voor zoals bewindvoering of zorgvolmachten.

Er kunnen zich ook problemen voordoen in verband met de erfenis en het vermogen dat je ouders nalaten. Hebben zij veel schenkingen gedaan? Wat zijn je rechten? Al deze problemen pakken wij graag samen met jou aan zodanig dat je de juridische gevolgen juist kan inschatten.

  • Een verkeersovertreding

Word je gedagvaard om je te komen verantwoorden voor een verkeersovertreding? Wij ondersteunen of vertegenwoordigen je graag op de zitting bij de Politierechtbank.

  • Problemen met betrekking tot je huurwoning

Doen er zich problemen voor met je verhuurder of betaalt je huurder zijn huurgeld al enkele maanden niet meer? Deze vervelende situaties trachten wij zo snel mogelijk voor jou op te lossen.

  • Onbetaalde of betwistbare facturen

Wordt je factuur niet betaald? Of wens je zelf een factuur te betwisten? We staan je met plezier bij in het invorderen van deze factuur als de betwisting ervan.

  • Een gebrek aan overzicht van je schulden.

Door het gebrek aan overzicht is het niet meer mogelijk alle facturen te betalen en stapelen de schulden zich op. Wij kunnen je helpen met een verzoek tot collectieve schuldenregeling om dit probleem aan te pakken.

  • Een familielid of kennis dat gedwongen opgenomen wordt of moet worden?

Neem dan contact met ons op