Bemiddeling

Bemiddeling

Een oplossing vinden wordt simpel van zodra je het probleem kan benoemen en je de woorden vindt om het uit te leggen aan je gesprekspartner.

Katty Poels is in 2016 door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als ‘Bemiddelaar in familiezaken’, nadat ze de opleiding Bemiddelaar met specialisatie Familiale Bemiddeling bij MEDIV voltooide. Doordat ze deze erkenning verkreeg, kan ze ofwel door de Familierechtbank worden aangeduid ofwel door partijen rechtstreeks worden aangesproken.
Als bemiddelaar zal ze als facilitator van jullie zoektocht naar een oplossing optreden. Een bemiddeling in familiale zaken geeft de partijen de mogelijkheid een oplossing op maat te maken die zal aansluiten bij wie jullie zijn als persoon of bij wie jullie kinderen zijn als persoon. Deze zoektocht zullen jullie afleggen doorheen een aantal bemiddelingsgesprekken die in alle vertrouwelijkheid zullen plaatsvinden. Deze vertrouwelijkheid nodigt uit om heel openlijk en eerlijk een gesprek met elkaar in een beschermde context aan te gaan.

Indien wenselijk kunnen we overwegen om met elke partij afzonderlijk een caucus (individueel gesprek) te laten doorgaan, waarin de bemiddelaar met ieder van jullie kan bekijken hoe een bepaalde problematiek tijdens het gemeenschappelijke bemiddelingsgesprek kan worden besproken.

Voor de aanvang van ons bemiddelingstraject zullen jullie een bemiddelingsprotocol ondertekenen waarin we de afspraken die gelden tijdens de sessies zullen bepalen, zoals luister actief naar elkaar en laat elkaar uitspreken. Het ondertekenen van dit bemiddelingsprotocol heeft als voordeel dat we jullie in het kader van een bemiddelingstraject geen BTW moeten aanrekenen.