Tarieven

Tarieven

Een goede samenwerking start met goede en heldere afspraken.

Eerste consultatie

Een eerste consultatie duurt een half uur tot maximaal een uurtje.In dit tijdsbestek zullen we actief luisteren naar jouw verhaal en je een eerste overzicht geven van de trajecten die voor jou mogelijk zijn om jouw probleem op te lossen.Om jezelf aan het stuur te laten van de oplossing die het best bij jou past streven we in eerste instantie naar een oplossing via bemiddeling en onderhandelingen.Indien evenwel een minnelijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoort en/of niet wenselijk is, bekijken we samen welk juridische procedures mogelijk zijn.Uiteraard hebben we tijdens de eerste consultatie onvoldoende tijd om jouw dossier al juridisch tot in de diepte uit te pluizen.

Tijdens de eerste consultatie krijg je een transparante toelichting over de erelonen en kosten bij een verdere samenwerking.Voor de eerste consultatie rekenen we een forfaitair bedrag van €100 (exclusief BTW), te betalen bij afloop van de consultatie.

Verdere samenwerking

Heeft onze aanpak je kunnen overtuigen om samen je traject tot een goed einde te brengen? Dan leggen we een tweede moment vast waarin we concreet de aangewezen strategie bespreken en de nodige documenten verzamelen. Tijdens de verdere samenwerking zal je merken dat onze facturen bestaan uit volgende onderdelen:

Kosten

Enerzijds zijn er de kantoorkosten, een aantal forfaitaire kosten die doorgerekend worden. Die zullen we je toelichten tijdens onze eerste consultatie.
Anderzijds zijn er een aantal kosten die we doorheen de procedure voor je zullen voorschieten, zoals bv. griffiekosten en kosten neerlegging DPA (digitaal platform).

Ereloon

Het ereloon van onze advocaten wordt berekend aan een voorafgaand te bepalen vast uurtarief. Afhankelijk van de urgentie en de complexiteit van je dossier zullen we een tarief toepassen tussen de € 110 en € 150 (exclusief BTW). Wij zijn gehouden aan een BTW-tarief van 21%.

Werk je met ons samen in het kader van een bemiddeling? Dan geldt een uurtarief van € 135. Daarbij dien je te weten dat dit bedrag gedeeld wordt tussen de deelnemende cliënten. Bij ondertekening van een bemiddelingsprotocol evenwel is er geen BTW verschuldigd.

Samenwerkingsovereenkomst

Al onze afspraken rond samenwerking zullen opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst.