Privacy

Privacyverklaring

Poels Beckers Advocaten BV, gevestigd te 1980 Zemst, Lindestraat 1b, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Indien u met Poels Beckers Advocaten contact opneemt, hetzij via telefoon en/of ons contactformulier, zullen wij uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en de persoonsgegevens die door u werden meegedeeld verwerken. Daarvoor beroepen wij ons op uw toestemming.

Zodra u na de eerste consultatie beslist om met ons kantoor samen te werken zullen wij u, naast onze samenwerkingsovereenkomst, onze volledige privacyverklaring bezorgen waarin duidelijk wordt vermeld hoe we uw persoonsgegevens beschermen, waarom we uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verwerken ,met welk doel, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren en met welke derden we uw persoonsgegevens delen.

Enkel de advocaten en medewerkers van het kantoor zullen uw persoonsgegevens verwerken. Zonder uw toestemming zullen uw gegevens door ons niet doorgegeven worden aan derden. Wij gebruiken uw gegevens enkel om u te adviseren, uw belangen te verdedigen of in het kader van ons facturatiebeheer. Voor dat laatste beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang van ons kantoor.

Verder geven we nog mee dat u uw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of laten verwijderen. Uw rechten en de uitzonderingen kan u terugvinden in de privacyverklaring die u zal worden meegegeven.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met beckers@pbadvocaten.be.

Verder wenst Poels Beckers Advocaten er u op wijzen dat u tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, via tel: 02/ 274 48 00 of fax: 02/ 274 48 35 of e-mail: contact@apd-gba.be.

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk de privacyverklaring van het kantoor. Het kantoor kan op elk moment haar privacybeleid wijzigen. De laatste herzieningsdatum zal op onze privacyverklaring worden aangepast. Onze recentste versie van onze privacyverklaring is consulteerbaar op ons kantoor. De gewijzigde privacyverklaring zal dan gelden vanaf de herzieningsdatum.