Dienstenwet

Wij wensen u volgende informatie conform de dienstenwet te verstrekken

Wettelijk kader

Op 30 april 2010 werden twee wetten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, m.n. de wet van 26 maart 2010 van dienstenwet en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009

Ondertussen werden deze wetten grotendeels geïntegreerd in het boek III van het Wetboek Economisch Recht dat op 09.05.2014 in werking trad.

Deze wetgeving voorziet dat elke dienstverlener, waaronder ook de BV Poels Beckers Advocaten, verplicht is u bepaalde informatie te verstrekken.

Onze dienstverlening

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van het kantoor BV Poels Beckers Advocaten.

U kan bij ons terecht voor volgende diensten: bijstand bij geschillen voor alle rechtbanken in België, juridisch advies en dienstverlening.

Geen van onze advocaten maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Mr. Katty Poels en Mr. Astrid Beckers zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de Nederlandstalige balie van Brussel.

Ons kantoor is gevestigd en heeft zijn maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Lindestraat 1b, KBO nr. 0762.641.912. De algemene voorwaarde van BV Poels Beckers Advocaten, alsook onze tarieven kunnen steeds opgevraagd worden en zullen het voorwerp uitmaken van de samenwerkingsovereenkomst dat met u zal worden gesloten.

Mocht u evenwel bijkomende informatie wensen of een klacht hebben, kan u bij ons terecht

Via post op het adres: Lindestraat 1b, 1980 Zemst

Per telefoon: 015/68.56.90
Per e-mail: info@pbadvocaten.be

Beroepsaansprakelijkheid

Onze advocaten zijn elk individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van €2.500.000.

De verzekering is afgesloten bij Amlin Europe Nv, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

Deze dekking is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die Poels Beckers Advocaten BV of hun advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een beperkt aantal uitzonderingen zoals voorzien in de verzekeringspolis.

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat inschreven aan de Nederlandstalige balie van Brussel zijn onze advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van de Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. Deze regelementen zijn raadpleegbaar op www.advocaat.be en www.baliebrussel.be.

Klachten

Bij eventuele klachten kan u contact opnemen met uw advocaat. In de meeste gevallen zal dergelijke contact voldoende zijn om uw probleem op te lossen.

Verder kan u zich wenden tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten (www.ligeca.be) of kan u schrijven naar de stafhouder op het volgende adres: Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel. Tel 02/508.67.62 of per e-mail naar orde@baliebrussel.be.